Implementering

Trenger du hjelp
til å komme i gang?

GDPR-portalen er bygget slik at du og kollegene dine enkelt styres fra start til slutt gjennom implementeringsprosessen og ikke minst det påfølgende vedlikeholdsarbeidet. Det er en praktisk og lett tilgjengelig online løsning som ikke krever ekspertkunnskap for å bruke.

Vi har også utviklet implementeringspakke – men å gi en «flying start». Det er en tillegspakke vi laster opp i GDPR portalen med typiske beskrivelser av systemer og prosesser de fleste organisasjoner har, som gjør det enda enklere å komme godt i gang.

Likevel foretrekker en stor del av våre kunder å alliere seg med en konsulent fra oss. For små bedrifter med begrensede ressurjer er det en fordel å kunne supplere med en ekstern konsulent. For større selskaper med en kompleks og kanskje multinasjonal organisasjon er ekspertkunnskap om GDPR og hvordan best bruke GDPR-portalen en stor fordel.

Felles for alle – er målet om å bygge intern GDPR kunnskap og etterlevelse for å sikre etterlevelse fremover.

Implementeringsoppgavene er ulike fra selskap til selskap  – og kan spenne fra bare noen få dager i mindre selskaper til en relativt lang prosess i store selskaper.

Ta gjerne kontakt, så viser vi deg hvordan!

Vanligvis vil vår konsulenttjeneste i forbindelse med en implementering omfatte følgende grunnleggende elementer

N

Oppdatering av alle relevante data i GDPR-portalen

N

Gap analyse

N

Risikovurdering av alle prosesser

N

Opplæring av ansatte

N

Sikre et rettslig grunnlag

N

Definere kontroller

N

Utarbeidelse av retningslinjer for behandling av personopplysninger

Få i den gule GDPR-ledertrøyen

De fleste av våre standard kurs og workshops er på Dansk eller Engelsk – og i regi av vårt Danske kontor. Men kontakt oss gjerne – så setter vi sammen et godt opplegg som passer for dere.

Adresse
                            

GapSolutions Norge
Klingenberggata 7b
N-0161 Oslo

CVR
                            

Org. 996 848 639

Telefon
                           

Salg, konsulent & administrasjon
(+47) 4141 3821

Hjelpelinje 
(+45) 2199 0808

E-post