GDPR-portal

Implementering av
GDPR-løsninger

I små bedrifter betyr rådgivning et lite drag på egne, begrensede ansattes ressurser. For større selskaper, med en kompleks og kanskje multinasjonal organisasjon, er ekspertkunnskap og erfaring ofte en nødvendighet.

Vi tilbyr implementering av GDPR og bygger kunnskap og praksis for senere og kontinuerlig å overholde reglene – både for små og store organisasjoner og bedrifter.

Implementeringsoppgaver er iboende forskjellige – de spenner fra bare noen få dager i mindre selskaper til en relativt lang prosess i store selskaper.

Hvad er GDPR-portalen?

GDPR-portalen er  verktøy for etterlevelse av databeskyttelsesforordningen i praksis – og er din beste hjelper til kartlegging, kontroller, risikovurderinger, analyser og dokumentasjon av din virksomhets GDPR.

GDPR-portalen hjelper deg i arbeidet med etterlevelse, og du bestemmer selv hvilket engasjementsnivå du trenger fra våre konsulenter.  Du får tilgang til en brukervennlig og lett tilgjengelig portal som ikke går på akkord med verken profesjonalitet eller juridisk innhold.

GDPR-portalen sparer deg for tid og viktige ansattressurser. Portalen er bygget slik at du fra ende til annen styres gjennom implementeringsprosessen og ikke minst letter det det påfølgende vedlikeholdsarbeidet. Det er en praktisk og lett tilgjengelig online løsning som ikke krever ekspertkunnskap for å bruke.

Utvalgte funktioner i GDPR-portalen

N

Enkel kartlegging av arbeidsprosesser, databehandlere og IT-systemer

N

Last opp filene dine til GDPR-portalen og motta lesebekreftelser

N

Ubegrenset antall brukere med mulighet for individuelle brukerrettigheter

N

Utkast til retningslinjer, prosedyrer, personalhåndbok, konfidensialitetsavtaler og samtykkeskjemaer

N

Modul for risikovurdering av dataressurser og behandlingsaktiviteter

N

Utkast til retningslinjer, prosedyrer, personalhåndbok, konfidensialitetsavtaler og samtykkeskjemaer

N

Kontrollmodul med årshjul for å lage og utføre periodiske kontroller

N

Gratis teknisk og GDPR juridisk hjelpelinje inkludert

N

Veiledninger, hjelpedokumenter og sjekklister

N

Valgfritt modul for opplæring i e-læring og bevissthet

N

Egen oversikt og dokumentasjon av hendelser i forbindelse med kontroll av databehandlere

N

Gapanalyser

N

Gratis bistand på det første tilsynsbesøket fra datatilsynet

GDPR-løsning for komplekse organisasjoner

Som en del av GDPR-portalen tilbyr vi en gruppeportal,som er den ukompliserte løsningen for komplekse organisasjoner. Gruppeportalen er et uunnværlig verktøy for deg som
databeskyttelsesansvarlig eller compliance officer.

Gruppeportalen er relevant for blant annet:

Med gruppeportalen får du:

E

Foretak med datterselskaper

N

Evnen til å gjøre identiske registreringer raskere for flere selskaper eller medlemmer;

E

Internasjonale organisasjoner med lokal representasjon

N

Oversikt og samtidig oppdatering for alle eller utvalgte datterselskaper og medlemmer

E

IT-miljøer for utdanningsinstitusjoner

E

Administrationsselskaber for boligorganisationer

N

Forvaltningsbedrifter for eiendomsselskaper

E

Administrativ tilgang til alle GDPR-kontoer på tvers av gruppen eller organisasjonen;

Kontinuerlige oppdateringer i portalen

GDPR-portalen oppdateres kontinuerlig med de nyeste sikkerhetsanbefalinger og i tråd med lovgivningen, akkurat som vi kontinuerlig forbedrer brukergrensesnittet og legger til funksjoner – ofte basert på erfaringsutveksling og profesjonell sparring med våre kunder.

Vi kommer gjerne på et uforpliktende besøk for å bli bedre kjent med selskapet ditt, presentere GDPR-portalen og gi et fornuftig forslag på en god GDPR-løsning. Prøv også gjerne en demoversjon på egen hånd.

Eksempel på implementeringspakke

N

Oppdatering av alle relevante data i GDPR-portalen

N

Utarbeidelse av retningslinjer for behandling av personopplysninger

N

Risikovurdering av alle prosesser

N

Gap analyse

N

Sikre et rettslig grunnlag

N

Opplæring av ansatte

N

Opplæring av ansatte

N

Definere kontroller

Trenger du hjelp med implementering?

La oss sammen avdekke behovet for hjelp med implementering

Adresse
                            

GapSolutions Norge
Klingenberggata 7b
N-0161 Oslo

CVR
                            

Org. 996 848 639

Telefon
                           

Salg, konsulent & administrasjon
(+47) 4141 3821

Hjelpelinje 
(+45) 2199 0808

E-post