GDPR-revisjon

En uavhengig revisorers rapport om GDPR status i din virksomhet

Mange bedrifter og organisasjoner krever uavhengig dokumentasjon på at deres samarbeidspartnere overholder kravene i databehandlingsavtaler. For å møte dette behovet har vi etablert et samarbeid med en uavhengig revisor som er konkurransedyktig når det gjelder å kunne gi en erklæring om personopplysninger. Denne erklæringen kan brukes til å gi behandlingsansvarlig forsikring om at du som databehandler har orden i prosedyrer og regler for beskyttelse av personopplysninger.

Den uavhengige revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhet for informasjonssikkerhet og tiltak i samsvar med databehandlingsavtalen med behandlingsansvarlige. Slik erklæring kan også være god dokumentasjon på etterlevelse av GDPR i forbindelse med anbudsrunder, eller i DuerDill prosesser.

GDPR-erklæring om fordeler

N

Erklæring om overholdelse av den generelle databeskyt-telsesforordningen fra upartiske tredjeparter

N

Økt merkevareverdi når du viser at du har kontroll over dataprosessene dine

N

Oversikt over databehandlingssystemer

GDPR – en modningsprosess – en prosess som fungerer bedre med vår GDPR-portal

Hvis målet ditt er et godkjenningsstempel for bedriftens databehandling og en dokumentasjon på etterlevelse av  GDPR og den norske personopplysningsloven, krever det naturligvis at grunnarbeidet gjøres.

Har du kontroll over prosedyrer, systemer og kontroller?

Før du vurderer om en revisors rapport er relevant, må du ha kontroll over prosedyrer, systemer og kontroller. Vanligvis snakker vi om en modningsprosess før selve erklæringsarbeidet, og vanligvis vil behandlingen eller forberedelsene inkludere vår hjelp til GDPR-implementering og for bevisstgjøringsopplæring av dine ansatte, basert på våre GDPR verktøy.

Adresse
                            

GapSolutions Norge
Klingenberggata 7b
N-0161 Oslo

CVR
                            

Org. 996 848 639

Telefon
                           

Salg, konsulent & administrasjon
(+47) 4141 3821

Hjelpelinje 
(+45) 2199 0808

E-post